Useful Info

Utaratibu Wa Kuhamisha Umiliki Wa Hisa Za Marehemu (Mirathi)

11th March, 2022

• Cheti halisi cha hisa• Nakala ya cheti cha kifo• Muhtasari wa kikao cha familia• Nakala ya barua ya usimamizi […]

Elimu Ya Uwekezaji Hisa

12th March, 2021

utangulizi kuhusu uwekezaji katika masoko ya mitaji na dhamana za serikali Tanzania

Dividend Announcements

3rd April, 2019

Click here to view Dividend News History

Diaspora Investing in Tanzania

6th March, 2019

NOTICE TO DIASPORA FROM TANZANIA SOLOMON Stockbrokers, Member of Dar es Salaam Stock Exchange and Authorized Dealer of Government Securities, […]

Capacity building on Capital Market

5th January, 2019

SOLOMON Stockbrokers, Member of Dar es Salaam Stock Exchange and Authorized Dealer of Government Securities, would like to provide an […]

Elimu ya Uwekezaji katika Soko la Mitaji na Dhamana

5th January, 2019

SOLOMON stockbrokers wakala wa soko la hisa la Dar es Salaam, tunapenda kutoa fursa ya Elimu ya Uwekezaji kwa watu […]

Treasury Bonds Issuance Calendar For The First Half Of The Financial Year 2024/25

4th January, 2019

On behalf of the Government of the United Republic of Tanzania (URT), the Bank of Tanzania shall issue 35-days, 91-days, […]